การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9

เอกสารแนบ >>>>>

1.หนังสือเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแห 

2.กำหนดการรายงานตัว

3.เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว

4.ใบรายงานตัว

5.ตำแหน่งบรรจุ ครั้งที่ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *