การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

หนังสือเรียกบรรจุ

เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว

ใบรายงานตัว

คณิตศาสตร์

อุตสาหกรรมศิลป์

ดนตรี

เกษตรกรรม

คหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *