การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณี เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณี เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *