การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” หลักสูตรที่1

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ดร.กฤต​ สุวรรณ​พรหม ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 590 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *