การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *