การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สามารถปริ้นหนังสือส่งตัว และคำสั่งย้ายฯ : เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สามารถปริ้นหนังสือส่งตัว และคำสั่งย้ายฯ : เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

1.  คำสั่งย้าย ตำแหน่งครู รอบที่ 2

2.  แนบท้ายคำสั่งย้ายครู  รอบที่  2  จำนวน  125  ราย

3.  หนังสือแจ้ง สพท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *