การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรดี วรรณคำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบทุน ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ราย และครั้งที่ 4 จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

                           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *