การประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหมศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และ สพม.มค ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *