การประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/024{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *