การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ. และเทศบาล) ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการทดสอบ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *