การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *