การประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังข้อมูล ตลาดนัดพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการนำเสนอคลังข้อมูลตลาดนัดพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทและการทำ VTR การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังข้อมูล ตลาดนัดพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการนำเสนอคลังข้อมูลตลาดนัดพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทและการทำ VTR การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *