การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17และ 18 โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17และ 18 โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17และ 18

{gallery}activities/170963{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *