การตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะทำงานให้การตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *