การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยนายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยมีคณะผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 12 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและการทุจริตแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 927 คน และไม่มาเข้าสอบจำนวน 59 คน ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (ภาค ก) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

{gallery}activities/120963-1{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *