การจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย สนามสอบระดับชั้น ป.6 จำนวน 6 แห่ง และสนามสอบระดับชั้น ม.3 จำนวน 7 แห่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของ สทศ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *