การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ณ ภูมิลำเนา จำนวน 17 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *