กฎบัตรการวางตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กฎบัตรการวางตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ >>>>>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *