ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *