วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ณ ศาลา พระราชวรญาณอนุสรณ์ วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล