วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๙ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพ วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สกร.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 7 : ESAN DOLE GAMES” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สกร.ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดตัวนักกีฬาและนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สกร.เกมส์” และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สกร. ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด สกร. ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานและความสามัคคี