◊◊ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  เอกสารแนบ>>>>>ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *