้าร่วมงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่น สู่สากล “มหาไหมเมืองคาม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งขามเรียง) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอุไรรัตน์ โสภา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่น
สู่สากล “มหาไหมเมืองคาม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งขามเรียง)
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *