โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ จำนวน 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *