เรื่อง รายละเอียดสถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รายละเอียดสถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ดาวโหลดไฟล์ที่แนบ

01-สถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์      02-แผนที่และผังห้องสอบ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *