เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.40 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.40 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางวริฐา จันทรานายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการ ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือนจังหวัดมาหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

{gallery}activities/1175{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *