เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคาม”  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประ {gallery}activities/1173{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *