เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจัมปาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจัมปาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการและเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ และให้กำลังใจคณะผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกท่าน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

{gallery}activities/040{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *