เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานตามโครงการ Coaching  Teams ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

แนวทางการ Coaching | รายงาน Coaching Teams | ยกระด้บผลสัมฤทธิ์ | QR Code แบบตอบรับเอกสารเผยแพร่โครงการ Coaching Teams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *