เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” ของจังหวัดมหาสารคาม โดยท่าน ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้ประสานโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” ของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โดยท่าน ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *