สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหสารคาม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหสารคามเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา โดย มีท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม

{gallery}activities/1137{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *