สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (กศจ.นครพนม)

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (กศจ.นครพนม)

สอบถามความสมัครใจ (กลุ่มวิชาภาษาไทย)

สอบถามความสมัครใจ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

แจ้ง Ems

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *