วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด

 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 จังหวัดมหาสารคาม กับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1236{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *