วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร SAINT JOHN โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เปิดใช้อาคารเพื่อจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร SAINT JOHN โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เปิดใช้อาคารเพื่อจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *