วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบของสนามสอบในศูนย์สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.  นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประธานศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบของสนามสอบในศูนย์สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสได้มาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   ชั้นประถมปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

{gallery}activities/1306{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *