วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา  08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

{gallery}activities/1287{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *