วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 1, 2, 3 , สพม.มหาสารคาม , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , กศน.จังหวัด , ประธานฯ เอกชนจังหวัด , และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธาน และนายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมการตรวจและติดตาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จากนั้น ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 1, 2, 3 , สพม.มหาสารคาม , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , กศน.จังหวัด , ประธานฯ เอกชนจังหวัด , และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธาน และนายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมการตรวจและติดตาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
จากนั้น ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *