วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายอรรพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายอรรพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *