วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหอพระกันทรวิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือน 7 ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชำระจิตใจ ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง

{gallery}activities/1194{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *