วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประ

วันอังคารที่ 11  มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1191{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *