วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล นางกาญนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บ้านห้วยแคน-โนนสูง หมู่ที่ 4,5,6,9,12,14 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล นางกาญนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บ้านห้วยแคน-โนนสูง หมู่ที่ 4,5,6,9,12,14 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *