วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายทิวากร ดวงเกตุ นิติการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรรณกุล ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมี ว่าที่ รอ.ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายทิวากร ดวงเกตุ นิติการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรรณกุล ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมี ว่าที่ รอ.ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *