วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคาม”และเวทีแลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคาม”และเวทีแลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *