วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ Top.up และนำเสนอโครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ Top.up และนำเสนอโครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *