วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการอันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการอันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *