วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563  ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

{gallery}activities/1288{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *