วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ด้านในอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *