วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา โครงการศาสตร์พระราชา (บทเรียนมีชีวิต) จังหวัดมหาสารคาม บทเรียนที่ 2 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วัดอภิสิทธิ์ (งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดอภิสิทธิ์) เป้าหมายในบทเรียน ประกอบด้วย (1) ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) เป็นการจัดการขยะในงานพระราชทานเพลิงให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) (3) ลดถุงดำลดถังขยะในงาน และ (4) เป็นการแบ่งเบาวัดในการจัดการขยะภายในบริเวณงานทุกวันให้เป็นศูนย์ โดยมี วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดมหาสารคาม สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติ ครู นักเรียน และจิตอาสาภาคเอกชนในชุมชนเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ณ วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา โครงการศาสตร์พระราชา (บทเรียนมีชีวิต) จังหวัดมหาสารคาม บทเรียนที่ 2 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วัดอภิสิทธิ์ (งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดอภิสิทธิ์) เป้าหมายในบทเรียน ประกอบด้วย (1) ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) เป็นการจัดการขยะในงานพระราชทานเพลิงให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) (3) ลดถุงดำลดถังขยะในงาน และ (4) เป็นการแบ่งเบาวัดในการจัดการขยะภายในบริเวณงานทุกวันให้เป็นศูนย์ โดยมี วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดมหาสารคาม สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติ ครู นักเรียน และจิตอาสาภาคเอกชนในชุมชนเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ณ วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม