วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร” โดยท่านเสน่ห์

วันพฤหัสบดีที่ 18  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร” โดยท่านเสน่ห์  นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/038{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม