วันนี้ (8 มกราคม 2561)เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 406 ศาลาก

วันนี้ (8 มกราคม 2561)เวลา 13.30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองผู้ว่าราชการมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *